Bouwen voor de zorg

Zorgvuldig bouwen

Al decennialang bouwen we voor de zorgsector. We volgen de bewegingen in de markt en verdiepen ons in de huisvestingsuitdagingen van de zorginstanties. We zijn goed op de hoogte en kunnen bij een uitvraag alle facetten invullen. En dát is wat onze opdrachtgevers ook van ons vragen.

Wij op onze beurt, vragen om zo vroeg mogelijk in het proces aan te mogen schuiven. Dat is niet alleen prettiger voor het proces maar uiteindelijk beter voor het resultaat.

“Sympathiek Sallands bouwbedrijf met ervaring in zorghuisvesting.”

Onze expertise

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en revitaliseren van verschillende woonvormen in de zorg, zoals:

 • Woonzorglocaties
 • Zorghotels en -appartementen
 • Hospices
 • Woongroepen
 • Seniorenwoningen
 • Revalidatiecentra
 • Fysio- en tandartspraktijken

Met zorg en respect

Als je bouwt in de zorg, werk je meestal in de omgeving van ouderen en zieke mensen. En waar zij zeker niet op zitten te wachten is overlast of ongemak. We zijn daar scherp op. Hiervoor hanteren we richtlijnen die alle medewerkers volgen. We zijn te gast … en daar houden we rekening mee. Met de bewoners gaan we respectvol om. En waar we ze kunnen helpen met het aansluiten van een lampje of het ophangen van een schilderijtje, doen we dat uiteraard.

Dankbaar werk

Goede zorg vraagt om goede huisvesting. En goede huisvesting vraagt om een bouwpartner met kennis van zaken. Als zorginstelling wil je voor de nieuwbouw of verbouw van je huisvesting een partij die weet waarover ze praat. Een bouwer die op de hoogte is van details, de technische voorwaarden en van de geldende wet en regelgeving. Maar die ook de praktische kant van zorgverlening door en door kent.

Bouwen voor de zorg, de aandachtspunten:

Waar we op letten bij het ontwerpen van een zorgwoning of -appartement:

 • Functionaliteit en flexibiliteit afgestemd op de doelgroep
 • Inzet en gebruik van (digitale) hulpmiddelen
 • Veiligheid en inzet van zorgpersoneel, zowel in de dag- als nachtfunctie
 • Veilig en zorgeloos wonen
 • Bouwen zonder onnodige overlast