Bouwen voor het onderwijs

Ieder zijn vak

Onderwijsinstellingen willen met educatie bezig zijn, niet met bouwen. Daarom zoeken zij een proactieve bouwer met kennis van onderwijszaken. Een partner die vooruitdenkt, meedenkt, duidelijk communiceert, zich aan de afspraken houdt en zijn verantwoordelijkheid neemt. Nou, laten wij daar nu óók veel waarde aan hechten.

Door onze ervaringen kennen we de eisen vanuit het onderwijs:

 • Werken en opleveren volgens planning. Uitloop kan vervelende gevolgen hebben voor de start van een nieuw schooljaar of voor geplande schoolactiviteiten.
 • Gestructureerd werken. Dat betekent o.a. het veilig opslaan van bouwmaterialen en gereedschap. En het goed schoonhouden van de locatie door tijdig puin en afval af te voeren. Leerlingen en leerkrachten mogen nooit gevaar lopen.
 • Helder en met regelmaat communiceren over de voortgang. De opdrachtgever continu meenemen in het proces.

“Bouwbedrijf Gebr. Meijer kent de uitdagingen in het onderwijs.”Carmel College Salland

Onze expertise

Nieuwbouw, uitbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van:

 • Scholen
 • Kinderdagverblijven
 • Leslokalen
 • Praktijkruimtes
 • Studie- en collegezalen

Voortdurend bijleren

De huisvesting voor het onderwijs moet ‘dynamisch’ zijn. Want scholen hebben te maken met wisselende leerlingaantallen, fusies, nieuwe opleidingen en lesmethodes, et cetera. Denk maar eens aan de doorlopende leerlijn. Die vraagt om gebouwen die geschikt zijn voor zowel kleuters van 4 jaar als voor pubers van 16 jaar. Of neem de IKC’s (Integraal Kind Centrum). Eén onderkomen voor onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een gebouw met faciliteiten voor elke leeftijdsgroep. Zoiets bouwen vraagt niet alleen om inzicht en knowhow, maar ook om creativiteit en inventiviteit van de bouwer.

Schoolvoorbeeld van bouwen

In de afgelopen decennia hebben wij scholen zien (én mogen) veranderen van traditioneel naar eigentijds en praktisch. We zien dat het onderwijs veel commerciëler is dan ‘vroeger’. Dus efficiënt bouwen, binnen budget en planning zijn onvoorwaardelijke eisen. Eisen waarin we graag meegaan. Én meekunnen. Dit dankzij onze ‘historie’ als bouwpartner voor het onderwijs.

Bouwen voor het onderwijs, de aandachtspunten:

 • Onderwijsvisie gericht op domeinstructuren of meer klassikaal
 • Specifieke wensen voor praktijkonderwijs of andere doelgroepen
 • Functionele indeling met eigen identiteit
 • Een passend gebouw bij passend onderwijs kunnen geven