Onze visie op circulariteit & duurzaamheid

Zorgdragen voor de toekomst

De aarde raakt uitgeput, grondstoffen raken op. We staan als maatschappij met elkaar voor de opgave om verdere belasting van de aarde tegen te gaan. Ook wij voelen die verantwoordelijkheid. Onze ambitie als bouwbedrijf is om volledig de omslag te maken naar circulair ondernemen. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het leefklimaat en de leefomgeving van de toekomst en eraan bijdragen dat we de aarde op een goede manier kunnen doorgeven aan de volgende generatie.

Samen stappen zetten

We haken in op wat de opdrachtgever van een project aan ons vraagt op het gebied van circulair en duurzaam bouwen, en brengen onze kennis en ervaring uit eerdere projecten weer in bij de opdrachtgever. Op die manier komen we samen steeds een stap verder met circulair en duurzaam bouwen. Om onze kennis en ervaring zo snel mogelijk te vergroten doen we mee aan pilotprojecten en proeftuinen. Hier experimenteren we met nieuwe materialen en oplossingen en vernieuwen we onze aanpak.

Circulaire materialen, duurzame verwerkingen

We monitoren continu wat er al beschikbaar is op de markt van circulaire materialen, en wat de nieuwe mogelijkheden zijn om deze materialen zo te verwerken tijdens de bouw, dat ze later ook weer geoogst kunnen worden. Zodat er geen materialen meer op de afvalhoop belanden. Om onze circulaire materialenkennis actueel te houden onderhouden we nauwe contacten met leveranciers, brancheorganisaties en opdrachtgevers.

Klimaatadaptief bouwen

In onze bouwprojecten houden we rekening met de veranderingen in het klimaat, zoals extreem natte of droge perioden, of extreme hitte. Denk hierbij aan infiltratiekratten (van gerecycled plastic) als fundering onder de vloer van een berging voor de afgifte van overtollig water aan de bodem, en groene daken voor CO2-opname en natuurlijke koeling van een gebouw.

Het gebouw én de omgeving

De omgeving van een gebouw is wat ons betreft net zo belangrijk. In onze projectaanpak hebben we aandacht voor hoe we een leefbare omgeving kunnen creëren en natuurinclusief kunnen bouwen. We ontwerpen voorzieningen voor (beschermde) diersoorten die hun leefgebied hebben in de omgeving van de bebouwing. Bijvoorbeeld nest- en verblijfsvoorzieningen voor allerhande diersoorten. Zo zorgen we voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit.

Bewust ondernemen

Digitalisering is vergevorderd bij ons bouwbedrijf en er wordt zoveel mogelijk LEAN gewerkt. Om verspilling zo goed mogelijk tegen te gaan is BIM al lange tijd geleden geïntegreerd in onze werkwijze en uiteraard zijn de keurmerken ISO 9001 en VCA ** aan ons bedrijf toegekend. Het komt nog niet veel voor dat een bouwbedrijf 2 sterren heeft gekregen bij VCA op KVGM (Kwaliteit Veiligheid Gezondheid Milieu), daarin lopen we voorop.
We hebben bij ons bedrijf plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken zo goed als papierloos, scheiden ons afval en hergebruiken zoveel mogelijk materialen.