Bouwen voor Corporaties

Constructief en coöperatief

Corporaties willen het beste voor hun huurders. Logisch. Daarom zoeken ze partners met dezelfde gedrevenheid, visie en mentaliteit. Partners die begrijpen dat er meer van ze verwacht wordt dan alleen maar uitvoeren. Die ook verantwoordelijkheid durven nemen, proactief handelen en meedenken. Een partner die constructief meedenkt en zich coöperatief opstelt.

Duurzame relatie

Als bouwbedrijf zoeken wij naar opdrachtgevers die gaan voor de lange termijn en die willen investeren in een duurzame relatie. Want alleen dán kun je de kwaliteit leveren die men van je verwacht. Je weet en leert meer over elkaars werkwijzen en procedures. Je werkt niet meer vóór de corporatie; je wórdt de corporatie. Met dezelfde doelen en belangen.

“Bouwbedrijf Gebr. Meijer is meer dan een bouwer, zij weten ons te adviseren en ontzorgen van A tot en met Z.”

Onze expertise

Nieuwbouw, verbouw, aanpassen en onderhoud van huurwoningen.

  • Renovatie
  • Energetische verbetering
  • Dagelijks onderhoud
  • Planmatig onderhoud
  • Mutatieonderhoud

 

Wij zíjn de corporatie

Tijdens ons werk hebben we veel contact met huurders. Voor hen zijn we niet zomaar een aannemer, maar dé corporatie. We zien het dan ook als onze taak om hun eerstelijns vragen te beantwoorden en ze te voorzien van alle relevante informatie. Waar mogelijk nemen we organisatorische taken en huurdersbegeleiding van de corporatie over, omdat dit de snelste en meest efficiënte manier van werken is.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Met dat in het achterhoofd werken we voor corporaties. Onze medewerkers houden rekening met de situatie van de huurders. We gaan netjes en snel te werk en zorgen voor een veilige, opgeruimde werkomgeving. We werken met strakke planningen, die we altijd nakomen, en zetten allround medewerkers in om de overlast op locatie zo klein mogelijk te houden.

Wat wij anders doen:

  • We verzorgen het hele traject, ook de communicatie met de huurders
  • Wij doen de vergunningsaanvragen
  • We garanderen dat afspraken en planning nagekomen worden
  • We realiseren ons altijd dat we te gast zijn bij de huurder, en zo gedragen we ons ook
  • We doen zoveel mogelijk voorbereidend werk in onze werkplaats, om de uitvoeringstijd op locatie kort te houden; dat is wel zo prettig voor de huurders.