Blekkerhoek

Het bouwproject is onderdeel van de reconstructie van de gehele wijk Blekkershoek te Raalte. Het betreft een inbreidingslocatie, met sloop-nieuwbouw opgave voor vernieuwing in de wijk, maar ook voor het creëren van meer leefruimte en openbaar groen. 

Er zijn zowel galerijwoningen als grondgebonden woningen gerealiseerd, voor zowel starters als ouderen. Door deze variatie in type woningen en bewoners is er een gevarieerde nieuwe wijk ontstaan. Voor de overkapping van de galerij is er een glazen constructie met geïntegreerde PV-cellen toegepast.

  • Opdrachtgever:Salland Wonen
  • Plaats:Raalte