Renovatie woon-zorglocatie en gezondheidscentrum de Klokkenbelt

Transformatie met respect voor historie

Het project ‘de Klokkenbelt’ was de revitalisatie/ transformatie van een beeldbepalend pand. Naast het revitaliseren van ruim 100 appartementen, is er ook een nieuw medisch centrum gerealiseerd met o.a. een huisartsenpost, apotheek, fysiotherapie, prikpoli, diëtisten en thuiszorgorganisaties.

Metamorfose van een monument

Hoe behoud je de identiteit van een beeldbepalend gebouw? Geef je het een nieuwe functie en maak je het klaar voor de toekomst? Door revitalisatie.

De klokkenbelt in Almelo is volledig gerevitaliseerd. Op de draagconstructie na, is het gebouw volledig gestript en opnieuw opgebouwd. De buitenkant is volledig nieuw. Binnen zijn de ruimtes opnieuw ingedeeld en ingericht. Bij alles is rekening gehouden met de uiterlijke kenmerken van het monument. De nieuwe kleurstellingen en contouren doen recht aan de identiteit. Ook de parkachtige omgeving is aangepakt om het gebouw opnieuw tot zijn recht te laten komen.

De uitdaging

Er waren diverse uitdagingen in dit werk, zoals de logistieke uitdaging en de gefaseerde realisatie met gedeeltelijke bewoning op het bouwterrein. Maar ook de noodzakelijke ingrepen om te voldoen aan de huidige wet- en regelgevingen op gebied van brandveiligheid, geluid, asbest, bouwfysica en flora en fauna, waren belangrijke elementen. Samen met betrokken specialisten is het ons gelukt om de Klokkenbelt een nieuw elan te geven; toekomstbestendig, met nieuwe functionaliteiten en een mooie uitstraling.

  • Opdrachtgever:Woningstichting Sint Joseph
  • Plaats:Almelo
  • Architect:IAA Architecten