OBS Dijkzicht in Dorpshuis De Bongerd

Multifunctionele accommodatie (MFA)

Integratie

Vanwege efficiëntie van zowel het openbare onderwijs in Welsum als het gebruik van het dorpshuis, is de basisschool OBS Dijkzicht geïntegreerd in het Dorpshuis De Bongerd.

Uitbreiding en aanpassing

Met het inpassen van deze onderwijsvoorziening, was er behoefte aan uitbreiding en aanpassing van diverse ruimten. Tevens heeft het pand zowel aan de binnen- als de buitenzijde een facelift gehad en is het geheel flink verduurzaamd. De gevels, daken en vloeren zijn na-geïsoleerd, voorzien van nieuwe gevelkozijnen en er zijn duurzame installaties toegepast zoals WTW-installatie, vloerverwarming, goede ventilatie o.b.v. Frisse Scholen klasse B en plaatsing van PV-panelen. Hiermee is het basisonderwijs in Welsum voor de komende decennia verzorgd, met een goede bezetting en multifunctioneel gebruik van het dorpshuis.

  • Opdrachtgever:Stichting De Mare
  • Plaats:Welsum