48 zorgappartementen Stevenskamp

De nieuwbouw van Stevenskamp bestaat uit een binnenhof met daaromheen vier woonblokken met appartementen. De appartementen liggen aan corridors en kijken ofwel uit op de groene omgeving ofwel op het groene binnenhof. De blokken zijn met elkaar verbonden op de koppen. Op deze verbinding is uitzicht naar buiten en komt daglicht naar binnen. De kleinschaligheid wordt hierdoor herkenbaar en zo sluit het gebouw goed aan op de kleinschalige dorpse omgeving.

Ter plaatse van de multifunctionele ruimten is een fysieke verbinding tussen het openbare terras en het binnenhof. Het gebouw opent zich hier letterlijk naar de omgeving. De twee buurtkamers hebben eveneens een sterke relatie met de omgeving waardoor het gebouw functioneert als ‘een dorp in een dorp’, met straten rondom een hof, toegankelijk vanaf en door andere openbare ruimten.

Op de begane grond zijn twee woonblokken ingericht met openbare functies en welzijnsvoorzieningen. Hier is het gebouw uitnodigend met een heldere entree en open toegankelijke ruimten. Oriënteren is eenvoudig in en rond het gebouw door de transparantie en clustering van ruimten in dit multifunctionele hart.

UAV-GC

Het project was een Design & Build selectie op basis van UAV-GC. Bij de start van de selectie hebben we direct een team samengesteld waar wij goede ervaringen mee hebben. Een team waarvan we wisten dat we een goede inschrijving konden doen en de bouw in goed overleg konden realiseren. Maar het was ook een team dat luisterde naar de opdrachtgever. Want in alle fasen luisterden we goed naar de vraag van de opdrachtgever, maar we vroegen ook altijd door. In het samenspel van een kritische opdrachtgever en een kritische opdrachtnemer worden namelijk de beste gebouwen gerealiseerd. De opgave heeft zich tijdens het proces nog verder uitgekristalliseerd. Om de verwachtingen helder te hebben/krijgen, besteedde we in de ontwerp en uitvoeringsfase veel tijd aan overleg met de opdrachtgever. We maakten inzichtelijk wat mogelijk was, maar zeker ook wat niet mogelijk was. We toonden verschillende oplossingsrichtingen voor het gevraagde gebruik en de gewenste beleving. Als bouwkundig aannemer namen we onze verantwoordelijkheid door voorbij de korte termijn te kijken en een toekomstbestendig en flexibel zorgcentrum te ontwerpen en bouwen dat geschikt is voor de vele generaties na ons.

Deze werkwijze stond het UAV-GC traject niet in de weg. We hebben met het betrokken bouwmanagementbureau het gehele traject goed samengewerkt. Door het opstellen van een risicoanalyse met de bijbehorende beheersmaatregelen verliep het proces zonder problemen. De door ons opgestelde keuringsplannen en keuringslijsten boden goede handvatten voor de kwaliteitsborging tijdens de realisatie.

  • Opdrachtgever:Zorggroep Raalte
  • Plaats:Heeten
  • Architect:19 Het Atelier Architecten
  • Uitvoering:Design & Build