Woonzorglocatie De Hartkamp

Zorgvuldig bouwen

Woonzorglocatie De Hartkamp biedt ‘kleinschalig wonen’ aan bewoners met een 24-uurs zorgvraag. Voor deze opdrachtgever heeft Bouwbedrijf Gebr. Meijer het project ‘Jan van Arkel III’ gerealiseerd; een nieuwbouw van 32 zorgappartementen met gemeenschappelijke ruimtes. Volledig in stijl met het bestaande complex en de omgeving.

Daarnaast is het ‘centrale hart’ van het complex gedeeltelijk gesloopt en volledig vernieuwd.

Technische uitdaging

Slopen en opbouwen terwijl de intensieve zorg door kan gaan. Dat was de grote uitdaging van dit project. Rondom de gebouwen met de operationele techniek, moesten delen van het verpleeghuis afgebroken en opgebouwd worden. Dit betekende, dat er voor de duur van de bouw, nieuwe ingangen met droogloop aangelegd moesten worden. Ook de centrale ontvangst, het restaurant en de kantoren zijn verplaatst om alle werk- en zorgprocessen ongehinderd door te kunnen laten gaan.

Minimale overlast

De bouwtijd was kort, binnen 1 jaar voor beide fasen. In die periode is gezorgd voor minimale overlast. Zowel voor de kwetsbare bewoners, de zorgmedewerkers, bezoekers maar ook voor de directe omgeving. In en om de bestaande woningen en voorzieningen is er alles aan gedaan om hinder te voorkomen en het comfort te bewaken. Zo waren de toegankelijkheid en veiligheid altijd gewaarborgd en is er gewerkt met respect voor de bewoners.

Op het nieuwe ‘Centrale Hart’ is een groendak gemaakt. Een duurzame oplossing met natuurlijke koeling en waterbuffer.

Communicatie

Gedurende de bouwperiode is er intensief gecommuniceerd met bewoners en de buurt. Bijna wekelijks zijn er nieuwbrieven verspreid met foto’s en beschrijvingen van de ontwikkelingen. Daarnaast zijn er met regelmaat informatieavonden georganiseerd voor de nieuwe huurders, zorgpersoneel en omwonenden.

  • Opdrachtgever:Carinova
  • Plaats:Raalte
  • Architect:Gunstra Architecten