Groot onderhoud 147 woningen

Bij dit project hebben alle woningen een upgrade gekregen naar minimaal energielabel B. Sommige van deze woningen kwamen zelfs van label F of G.

De volgende werkzaamheden hebben plaatsgevonden:

  • De oude dakpannen zijn verwijderd en er zijn nieuwe aangebracht.
  • De schoorstenen zijn, op een enkele nog in gebruik zijnde na, allemaal verwijderd.
  • Daar waar het nog niet gebeurt was zijn de hellende daken aan de onderzijde geïsoleerd op zolder en steile delen van het dak op de verdieping zijn nageïsoleerd.
  • Verouderde dakramen zijn vervangen en het metsel- en voegwerk is hersteld.
  • Evt. nog aanwezig asbest is gesaneerd.
  • Er is een complete schilderbeurt geweest aan de buitenzijde van woningen.
  • Oude HR beglazing is vervangen.

Verder is er een mogelijkheid geboden voor het aanbrengen van PV-panelen d.m.v. het plaatsen van haken tussen de dakpannen.

Ook zijn er bij dit project voorzieningen voor mussen en zwaluwen aangebracht onder de dakpannen en zijn er vleermuiskasten ingemetseld.

Het was een project met een logistieke uitdaging! Doordat de woningen zich in smalle straten bevinden waren er uitdagingen met parkeren i.c.m. het plaatsen van steigers, de opslag van materialen en containers en het borgen van de veiligheid voor personeel, bewoners en verkeer. Er is tijdens de duur van de werkzaamheden een eenduidige communicatie geweest over de planning welke dan ook op de dag af is gerealiseerd.

Tijdens de duur van het project hebben de bewoners geen hinderlijke overlast van de werkzaamheden ervaren en waren dan ook zeer tevreden met het eindresultaat.

Dit alles heeft dan ook weer geleid tot een zeer tevreden opdrachtgever.

  • Opdrachtgever:SWZ Woningcorporatie
  • Plaats:Zwolle